- ปล่อยหมากัดม๊อบ - ม๊อบมาเพราะบริหารห่วย เกษตรกรจนไม่มีที่ทำกิน ราคาผลผลิตตกต่ำ ประชาชนออกมาเรียกร้อง แต่โดนเมิน - กู้เงินมาจัดโครงสร้างการทำเกษตร $600 ล้าน ให้เกษตรกรร่วมโครงการและแก้ปัญหาความจนด้วยการเก็บเงินเกษตรกร เอ่อ.... https://twitter.com/notonlybutalsom/status/1321060012450430976 #mindsth #thailand

thumb_up11thumb_downchat_bubble