ใครที่กำลังคิดไปไกล ก็เติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยละกันครับ
thumb_up23thumb_downchat_bubble