การที่คุณตูนวิ่งรับบริจาคก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นกัน พอเงินหมด โรงพยาบาลก็กลับไปขาดอุปกรณ์การแพทย์เช่นเดิม ในขณะที่ตัวคุณได้ทั้งชื่อเสียงและการสนับสนุนจากสปอนเซอร์

#thailand

thumb_up8thumb_downchat_bubble