ประเทศไทยตอนนี้อยู่ในรัชกาลที่ 10 แล้ว กรุณามูฟออนด้วยค่ะ

#thailand

thumb_up12thumb_downchat_bubble