อะฮะ นายกบอกว่าการกรีดแขนประท้วงมีเบื้องหลังเพราะนักข่าวมาฟ้อง เบื้องหลังมีไม่มีไม่รู้ แต่มึงไม่ให้ค่าแถมน้ำเสียงแบบมึงทำให้สภาแปดเปื้อน โอโหววว
thumb_up6thumb_downchat_bubble