ถามหมอหมอไม่บอกนะว่าชาเป็นอะไรกันแน่ แต่รู้อยู่อย่างว่าชาจ่ายค่าหมอไม่ไหวแน่ๆ จ๊ากกก
thumb_up7thumb_downchat_bubble