(ขอยาดตอกย้ำ อันนี้โมโหจริงๆ แม่งเป็นเรื่องไร้สาระสุดๆของไทย) 😠😤 hey! เอาดีๆ เพลงชาตินี่แม่งเป็นเรื่องที่โคตรพ่อโคตรแม่ไร้สาระสุดๆของเมืองไทยเลยนะ เฮงซวยยิ่งกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีอีก แม่งเปิดทุกเช้าเย็น โคตรเฝือ, โคตรพร่ำเพรื่อ คนญี่ปุ่นไม่ต้องเปิดเพลง Kimigayo ทุกเช้าเย็น, แล้วเค้ารักชาติมั้ย? เค้าโคตรรัก และชาตินิยมมากๆด้วย แถมเจริญกว่าไทยหลายปีแสง เยอรมนีก็ไม่มีนะ เปิดเพลง Deutschlandlied ทุกเช้าเย็น แล้วเยอรมนีเจริญกว่าไทยมั้ย? คนเยอรมันก็มีสำนึกชาตินิยมสูงกว่าคนไทยหลายเท่าตัว รักชาติอยู่ที่จิตสำนึก ไม่ใช่บ้าลัทธิเพลงชาติ ต้องมายืนตรงทุกเช้าเย็น มันเสร่อ ปัญญาอ่อน และโคตรส้นตีนมากๆ ของไทยอ่ะ ☹️ #MindsTH #Thailand #ยืนเคารพเพลงชาติ24ชั่วโมงก็ไม่เจริญ
thumb_up47thumb_downchat_bubble5

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

ถ้าไม่ฝึกไหวพริบให้ประชาชน คนไทยก็จะโง่เหมือนคนประเทศอื่นๆ ประเทศไหนทางเท้าดีๆ ทุกอย่างดี สะดวกสบายไปหมด ประชากรมักจะโง่ เหมือนคนญี่ปุ่น, คนเยอรมัน โง่ 🙄 #MindsTH #Thailand

91 views · Oct 27th, 2020

🇩🇪 “Natürlich habe ich auch das Treiben des thailändischen Königs in Deutschland im Blick. Und wenn es dort Dinge gibt, die wir als rechtswidrig empfinden, dann wird das sofortige Konsequenzen haben“ “Wir haben deutlich gemacht, dass Politik, die das Land Thailand betrifft, nicht von deutschem Boden auszugehen hat. Wenn es Gäste in unserem Land gibt, die von unserem Land aus ihre Staatsgeschäfte betreiben, dem würden wir immer deutlich entgegenwirken wollen“ sagte Maas am Montag in Berlin. =============== 🇬🇧 “Of course, I also keep an eye on the activities of the Thai king in Germany. And if there are things there that we perceive to be illegal, then this will have immediate consequences " “We have made it clear that politics affecting Thailand should not be based on German soil. If there are guests in our country who conduct their state business from our country, we would always want to clearly counteract that " said Maas on Monday in Berlin. =============== #Thailand #ThaiKönig #München #Bundestag #Deutschland

57 views · Oct 27th, 2020

ผมรักในหลวง เข้าใจตรงกันนะ #MindsTH #Thailand

103 views · Oct 27th, 2020

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

ถ้าไม่ฝึกไหวพริบให้ประชาชน คนไทยก็จะโง่เหมือนคนประเทศอื่นๆ ประเทศไหนทางเท้าดีๆ ทุกอย่างดี สะดวกสบายไปหมด ประชากรมักจะโง่ เหมือนคนญี่ปุ่น, คนเยอรมัน โง่ 🙄 #MindsTH #Thailand

91 views · Oct 27th, 2020

🇩🇪 “Natürlich habe ich auch das Treiben des thailändischen Königs in Deutschland im Blick. Und wenn es dort Dinge gibt, die wir als rechtswidrig empfinden, dann wird das sofortige Konsequenzen haben“ “Wir haben deutlich gemacht, dass Politik, die das Land Thailand betrifft, nicht von deutschem Boden auszugehen hat. Wenn es Gäste in unserem Land gibt, die von unserem Land aus ihre Staatsgeschäfte betreiben, dem würden wir immer deutlich entgegenwirken wollen“ sagte Maas am Montag in Berlin. =============== 🇬🇧 “Of course, I also keep an eye on the activities of the Thai king in Germany. And if there are things there that we perceive to be illegal, then this will have immediate consequences " “We have made it clear that politics affecting Thailand should not be based on German soil. If there are guests in our country who conduct their state business from our country, we would always want to clearly counteract that " said Maas on Monday in Berlin. =============== #Thailand #ThaiKönig #München #Bundestag #Deutschland

57 views · Oct 27th, 2020

ผมรักในหลวง เข้าใจตรงกันนะ #MindsTH #Thailand

103 views · Oct 27th, 2020