Tác phẩm: Nắng sớm Tác giả: Nhimphich #photography #vietnam #landscape #life

thumb_up14thumb_downchat_bubble

More from VietNam_Beauty

Tác phẩm: Đường quê Tác giả: Nhimphich #photography #vietnam #landscape #life

112 views · Oct 27th, 2020

Tiêu đề: Cấy chiều Tác giả: Lê Huy (Lensfix) #photography #vietnam #landscape #life

51 views · Oct 27th, 2020

NẾU MỘT NGÀY. Nếu một ngày em đến với người ta Anh có lẽ trở về trong thinh lặng Giọt nước mắt khóc cho tình quá đắng Cho nỗi sầu buốt giá trái tim đau. Vậy thôi em, xin đừng hỏi tại sao Khi câu hứa ngọt ngào vừa trôi mất Lời yêu xưa anh nghe như ngọt mật Để giờ này anh ôm nỗi xót xa. Nếu một ngày em đến với người ta Anh chắc sẽ nhớ em nhiều lắm đó Cuộc tình mình đã qua nhiều gian khó Cớ sao giờ em lại vội bước qua? Nếu một ngày... em đến với người ta...

16 views · Oct 27th, 2020

More from VietNam_Beauty

Tác phẩm: Đường quê Tác giả: Nhimphich #photography #vietnam #landscape #life

112 views · Oct 27th, 2020

Tiêu đề: Cấy chiều Tác giả: Lê Huy (Lensfix) #photography #vietnam #landscape #life

51 views · Oct 27th, 2020

NẾU MỘT NGÀY. Nếu một ngày em đến với người ta Anh có lẽ trở về trong thinh lặng Giọt nước mắt khóc cho tình quá đắng Cho nỗi sầu buốt giá trái tim đau. Vậy thôi em, xin đừng hỏi tại sao Khi câu hứa ngọt ngào vừa trôi mất Lời yêu xưa anh nghe như ngọt mật Để giờ này anh ôm nỗi xót xa. Nếu một ngày em đến với người ta Anh chắc sẽ nhớ em nhiều lắm đó Cuộc tình mình đã qua nhiều gian khó Cớ sao giờ em lại vội bước qua? Nếu một ngày... em đến với người ta...

16 views · Oct 27th, 2020