Tác phẩm: Đường quê Tác giả: Nhimphich #photography #vietnam #landscape #life

thumb_up25thumb_downchat_bubble2

More from VietNam_Beauty

Tiêu đề: Cấy chiều Tác giả: Lê Huy (Lensfix) #photography #vietnam #landscape #life

51 views · Oct 27th, 2020

NẾU MỘT NGÀY. Nếu một ngày em đến với người ta Anh có lẽ trở về trong thinh lặng Giọt nước mắt khóc cho tình quá đắng Cho nỗi sầu buốt giá trái tim đau. Vậy thôi em, xin đừng hỏi tại sao Khi câu hứa ngọt ngào vừa trôi mất Lời yêu xưa anh nghe như ngọt mật Để giờ này anh ôm nỗi xót xa. Nếu một ngày em đến với người ta Anh chắc sẽ nhớ em nhiều lắm đó Cuộc tình mình đã qua nhiều gian khó Cớ sao giờ em lại vội bước qua? Nếu một ngày... em đến với người ta...

16 views · Oct 27th, 2020

Cupid and Psyche by Orazio Gentleschi Orazio Lomi Gentileschi (1563–1639) was an Italian painter. Born in Tuscany, he began his career in Rome, painting in a Mannerist style, much of his work consisting of painting the figures within the decorative schemes of other artists. After 1600, he came under the influence of the more naturalistic style of Caravaggio. He received important commissions in Fabriano and Genoa before moving to Paris to the court of Marie de Medici. He spent the last part of his life at the court of Charles I of England. He was the father of the painter Artemisia Gentileschi. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Orazio_Gentileschi #art #painting #classic #renaissance #mythology

17 views · Oct 27th, 2020

More from VietNam_Beauty

Tiêu đề: Cấy chiều Tác giả: Lê Huy (Lensfix) #photography #vietnam #landscape #life

51 views · Oct 27th, 2020

NẾU MỘT NGÀY. Nếu một ngày em đến với người ta Anh có lẽ trở về trong thinh lặng Giọt nước mắt khóc cho tình quá đắng Cho nỗi sầu buốt giá trái tim đau. Vậy thôi em, xin đừng hỏi tại sao Khi câu hứa ngọt ngào vừa trôi mất Lời yêu xưa anh nghe như ngọt mật Để giờ này anh ôm nỗi xót xa. Nếu một ngày em đến với người ta Anh chắc sẽ nhớ em nhiều lắm đó Cuộc tình mình đã qua nhiều gian khó Cớ sao giờ em lại vội bước qua? Nếu một ngày... em đến với người ta...

16 views · Oct 27th, 2020

Cupid and Psyche by Orazio Gentleschi Orazio Lomi Gentileschi (1563–1639) was an Italian painter. Born in Tuscany, he began his career in Rome, painting in a Mannerist style, much of his work consisting of painting the figures within the decorative schemes of other artists. After 1600, he came under the influence of the more naturalistic style of Caravaggio. He received important commissions in Fabriano and Genoa before moving to Paris to the court of Marie de Medici. He spent the last part of his life at the court of Charles I of England. He was the father of the painter Artemisia Gentileschi. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Orazio_Gentileschi #art #painting #classic #renaissance #mythology

17 views · Oct 27th, 2020