70 views

NGUYÊN NHÂN NỔI BUỒN! Vợ hỏi chồng: - Anh ơi, sao anh lại buồn bã như cuộc đời của em thế? - Là bởi anh đang nghĩ cần phải làm gì để bụng anh nhỏ bớt lại... - Anh bị đần rồi hả? Đừng có bao giờ làm chuyện đó, nếu không anh sẽ phải buồn bã hơn nữa đấy. - Tại sao lại thế? - Anh ơi, nếu bụng của anh nhỏ lại thì lúc đó anh sẽ nhìn thấy nguyên nhân thực sự nỗi buồn của chúng ta... - 😅😅😅!

thumb_up39thumb_downrepeat15chat_bubble4