60 views
Analiza wskaźnika umieralności (ang. Infection Fatality Rate, IFS) dla COVID-19 przeprowadzona przez Uniwersytet w Sztokholmie. Szanse przeżycia zakażenia dla osób nieposiadających chorób współistniejących: 0-9 - 99,99996% 10-19 - 99,99996% 20-29 - 99,9998% 30-39 - 99,9988% 40-49 - 99,9975% 50-59 - 99,9840% 60-69 - 99,9234% Szanse przeżycia zakażenia dla osób posiadających choroby współistniejące: 0-9 - 99,9618% 10-19 - 99,9618% 20-29 - 99,9252% 30-39 - 99,8418% 40-49 - 99,7548% 50-59 - 99,2875% 60-69 - 98,3801% Osoby 70+ w zależności od płci - szansa przeżycia waha się w granicach 95,6517% - 99,8251%. /kamil/
thumb_up7thumb_downrepeat2chat_bubble