66 views
เราเหมือนอยู่ใกล้ปฏิวัติมากขึ้นทุกที ก็รอแค่ฝ่ายเจ้าจะทำลายความชอบธรรมของตัวเองจนไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นแต่นึกไม่ออกว่าเราจะปฏิวัติยังไง
thumb_up8thumb_downrepeat4chat_bubble1