38 views

Mấy thằng như Trương Tấn Sang này lượn như cờ lông công mà không thấy thằng Osin nó nói gì, trước nó chửi Ba Dũng về hưu rồi mà đi lại tốn kém tiền phục dịch, xe cộ của nhân dân. Osin là một nhà báo " tử tế ". Hôm nay thấy chửi Nguyễn Thiện Nhân. Đúng chất thấy ai hết thời là nó thể hiện anh hùng.

thumb_up5thumb_downrepeatchat_bubble