53 views

คุณพี่มาซื้อหนังสือกันหราค้า?? สั่ง online ก็ได้นะ ฮึฮึ คือนี่มันไม่ใช่สมัยนาซีจะพยายามปิดสำนักพิมพ์แล้วจบ ปิดหู ปิดตา ปิดปากกันเข้าไป #mindsth

thumb_up15thumb_downrepeat1chat_bubble