75 views
ก็เข้าใจฝั่งนู้นนะ กุมอำนาจมาตั้งกี่ร้อยปี จะมาแพ้เด็กพวกนี้ภายในไม่กี่วันได้ไง ต้องสู้ซักตั้งสิ งานนี้งานใหญ่ คิดว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนาน แต่อย่าลืมว่า เราสู้มาไม่กี่วันทำประเทศวุ่นวายไปมาก ธุรกิจนายทุนเสียหายไปมาก ต่างประเทศไม่ต้องพูดถึง อย่าดูถูกอำนาจประชาชน
thumb_up14thumb_downrepeat3chat_bubble