90 views

กินข้าวกันค่ะ ถึงจะกินไม่ลง แต่เราก็ต้องกิน งานนี้ยังอีกยาวไกล เราจะไม่ยอมตาย เราจะอยู่กระชากมงกุฎมันลงมาให้ได้ #ประชาชนปฏิวัติ #Thailand #mindsTH

thumb_up16thumb_downrepeat4chat_bubble1