62 views

ประยุทธ์ออกไป!!!!

โฉมหน้าปีศาจเหล่านี้เมื่อวาน คิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนเย็นจะใช้กำลังสลายม๊อบประชาชนมือเปล่า ไอ้หน้าหี!!!! 🤬🤬🤬🤬 #mindsth

thumb_up10thumb_downrepeat2chat_bubble