44 views

Trăng Lạnh Trăng đã lên rồi ghé mắt xem Ánh trăng thấp thoáng lướt qua rèm Nghe như e ấp thời con gái Gọi nhớ tôi về với dáng em Nguyệt lạnh hững hờ giữa gió thu Làm lòng chạnh nhớ gió vi vu Thuở em dời gót hài em tới Nghe nhẹ cõi lòng như tiếng ru Hằng Nga vẫn sáng rọi bên hiên Tôi nhớ người em gái dịu hiền Phất phơ tà áo ngày em đến Thoáng hiện trong hồn như dáng tiên Những lần em đến trong gió đêm Lòng ai chai đá cũng nên mềm Tôi đưa tay nắm bàn tay ấy Và thấy cảnh đời trôi ấm êm Đêm nay trăng vẫn chiếu long lanh Sao duyên hai đứa lại không thành Ánh trăng soi rõ hồn tôi lạnh Đi giữa đường tình ôi vắng tanh 😞😧🥀

thumb_up10thumb_downrepeat4chat_bubble1