68 views

LIKE DẠO! Bà vợ hỏi ông chồng : - Sao ông dễ tính quá vậy, thấy ai trên facebook cũng like là sao? Ông chồng: - Thì tôi muốn bạn bè vui, họ thích thế mà! Bà vợ: - Vậy thì ông like tôi đi! Ông chồng: - Nhưng bà có mở facebook đâu? Vợ: - Người thật, việc thật đây, like đi! Chồng : - Từ từ tôi lấy lại sức đã. - 😂😂😂!

thumb_up36thumb_downrepeat14chat_bubble1