137 views
วันนี้ เสียใจอีกวัน ที่เราช่วยอะไรน้องๆ ไม่ได้เลย ทำได้แค่พยายามจะประเมินสถานการณ์ช่วยน้องๆ หลายๆ อย่าง จากประสบการณ์ที่เราฝ่าฟันมา แต่เสียดายเสียงของเราไม่ดังพอ ที่จะส่งไปหาเด็กๆ ให้พวกเขาระวังตัว ให้พวกเขาเตรียม save ตัวเอง เราพยายามส่งเสียงให้ ส. ส. ทุกพรรค ช่วยออกมาสังเกตุการณ์กัน ตั้งแต่ก่อนค่ำ ขอให้คนมีชื่อเสียง ออกไปโชว์ตัวในม๊อบ ขอให้ จนท. ต่างชาติ เข้ามาสังเกตุการณ์ แต่ก็อย่างที่เห็น เราช่วยอะไรไม่ได้เลย ผู้ใหญ่ประเทศนี้ทำไมถึงไร้ความสามารถได้ขนาดนี้ แต่เราเชื่อมั่นว่า น้องๆ จะไม่ยอมแพ้
thumb_up24thumb_downrepeat6chat_bubble