93 views

Trời cao đổ lệ mưa ngun ngút Cám cảnh thiên tai chẳng tiếng cười Chạnh lòng thương ai không nơi trú Kèm theo đói lạnh tủi phận người

thumb_up7thumb_down1repeatchat_bubble