1.09k views
การข่าวสาร แบบเรียลไทม์ ขอให้พวกเราไปติดตามกันที่ ทวิตเตอร์ เท่านั้น เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับ ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้อย่างรวดเร็ว #คณะราษฎร #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน
thumb_up10thumb_downrepeat2chat_bubble