87 views

😍 มีเถ้าแก่เนี้ยเจ้าของโรงสีข้าวนครสวรรค์ต่อท่อน้ำเลี้ยงให้ผม เป็นจำนวน ๑๐ โฑเฆ่น เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญส่วนนี้ไปต่อยอดสำหรับกิจกรรมเชิญชวนให้คนมาร่วมลงชื่อให้รัฐบาลเยอรมนี ban และเพิกถอนเอกสิทธิ์ทางการฑูตของกษัตริย์วชิราลงกณ์ เพื่อส่งเขากลับมาประทับเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป 😅 ขอบพระคุณ @roselinn ครับ 🙏🌹🇩🇪

thumb_up12thumb_downrepeat2chat_bubble3