28 views
CẢO THƠM LẦN GIỞ TRƯỚC ĐÈN VỠ LÒNG QUỐC NGỮ CÒN TRUYỀN SỬ XANH ... (Thân ái gởi các bậc cha mẹ đang có con cháu 6 tuổi, tham khảo) Từ bìa tới phần 22 của cuốn ''Em Học Vần lớp năm'' (tức lớp 1) do Bộ Giáo Dục VNCH xuất bản năm 1969. Đây là sgk mẫu, ngoài ra còn rất nhiều sách do các soạn giả tư nhân xb trước và sau 1969. Các bạn nào có con/cháu năm nay vào lớp 1, nếu thích và yêu cầu, tôi sẽ copy đăng tiếp từ bài 23 đến hết bài 70, là đủ trọn sách. https://www.facebook.com/100012696340112/posts/1062285477537987/?sfnsn=mo
thumb_up5thumb_downrepeat1chat_bubble