หวังว่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจะให้เสรีภาพกับนักเรียนทุกตารางนิ้วโดยไม่ถอดป้ายออก เพราะโรงเรียนเป็นของนักเรียน เหมือนกับที่แผ่นดินนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง เราขอประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับพี่เราไปและใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมในวันที่14ตุลาคม #ปล่อยพี่เรา ที่มา ข ก รอประชาธิปไตย Cr.นาเดียร์

thumb_up36thumb_downchat_bubble