20 views

Hậu quả của ngu trị Lụt ở miền Trung mỗi năm một khốc liệt. Hậu quả của đảng trị, và ngu trị. Khi thiên tai ở mức độ cả miền, và cả nước do nhân tạo như formosa, biển chết, cá chết, phá rừng, vỡ đập, v.v.... Thì nạn nhân không những chỉ gồm người dân vô tội mà luôn cả những người chống đảng, và những người đang theo đảng, công an, mật vụ, đảng viên, quân đội kể cả những dư luận viên, và gia đình của họ, cũng đang chịu chung số phận. Nói cách khác, cuộc chiến này đã cột chung, những người chống chế độ, và cả những tay sai của chế độ, đều là nạn nhân của đảng trị, và ngu trị. Cái chết của 13 người trong Quân đội vừa rồi, có cả Thiếu tướng csVN và nhiều người dân vô tội khác; đã cho thấy tất cả đều là nạn nhân của chính sách ngu trị từ csVN. Sự tỉnh thức của mỗi cá nhân, thành phần hay lực lượng cần thời gian để đo lường, và thực tế cọ xát xã hội, để họ tỉnh ngộ, sớm nhận ra chân lý. Kinh nghiệm cách mạng ở Tiệp, Ba Lan cho thấy, khi một bộ phận tay sai của chế độ tỉnh thức, và gia nhập vào dòng đấu tranh cho Dân chủ. Ngày đó chế độ toàn trị, độc tài cs, sẽ sớm bị đánh đổ. Khi lũ lụt xảy ra, bất kể đảng viên, công an, quân đội, dư luận viên, hay “phản động”. Tất cả đều cột chung với số phận bi thãm của Dân tộc. -Fb Cong T. Do- B.

thumb_up5thumb_downrepeat2chat_bubble