สลิ่มที่ออฟฟิศบอกว่าก็นี่ประเทศของท่าน จะไปเส้นไหนก็ได้ 😑😑😑

#thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble