133 views

Vẫn băng rừng lội suối chịu đói rét đi tìm đồng đồng đội. Ngày thứ 2 tìm kiếm 13 người đi cứu hộ mất tích ở trạm kiểm lâm 67. Trong một bối cảnh khác thì lũ khốn cũng là đồng đội thì ăn bào ngư vi cá, ngồi phòng có điều hòa và cả bạt ngàn hoa để bầu bán chúc tụng nhau, chúng ko mảy may thấm hiểu là ngoài kia. Nhân Dân chết đói chết khát, đồng đội chúng đang vất vả nhịn đói nhịn khát dò lê và dò từng bước dưới bùn, tay rà từng nắm sỏi để mong tìm đc đồng đội. Thương dân thương họ, càng căm phẫn lũ quan tham tàn..!

thumb_up10thumb_downrepeat1chat_bubble