85 views
#สาธารณะรัฐไทย เหตุการณ์ขบวนรถนุ้ยกับทีเข้ากลางม็อบเมื่อวาน หลายคนมองว่าใช้ราชวงศ์เป็นเครื่องมือเล่นงานม็อบ มองมุมกลับครับ ถ้าม็อบคุมอารมส์ไม่อยู่บุกทุบรถเล่นงาน คุณว่าเหตุการณ์เป็นไง สองคนนั้นไม่รอดแน่ ขบวนอารักขาไม่มีทางรับมือทันการณ์ รูปแบบการอารักก็ช่องโหว่เต็มไปหมด เหมือนเจตนาใช้ม็อบเป็นเครื่องมือมากกว่า ยืมมือฆ่าคน ถ้าสองคนนั้นตายใครได้ประโยชน์ ไปไต่สวนกันให้ดี ใครวางแผนเส้นทางเดินรถ
thumb_up12thumb_downrepeat3chat_bubble