102 views
รู้เหตุผลที่เขาแบ่งคนออกเป็นฝักฝ่ายรึยัง เพราะแบ่งเป็นฝักฝ่ายแล้วมันปกครองง่าย สุดท้ายเขาก็ยุแยงให้คนมาตีกันเอง ไม่ควรมีการแบ่งสีเสื้อกันตั้งแต่ทีแรกแล้ว โพสแบบนี้ในเฟสทัวร์จะลงไหม 😂 ถ้าการเมืองดีฉันจะไม่ต้องมานั่งกลัวเรื่องตั้งสเตตัส 😅
thumb_up14thumb_downrepeat6chat_bubble