84 views
ในที่สุดเราเข้าใจวิธีคิด วิธีการของแกนนำแล้ว คือไม่มีอะไรเลย แค่วิธีง่ายๆไปแสดงเจตจำนงค์โดยการไปรวมตัวกันโดยสันติวิธีจริงๆ จับก็จับ สลายก็สลาย ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงใดๆ ให้ความชอบธรรมมันอยู่ฝ่ายม็อบ ปชช.คนอื่นๆในสังคมมองเห็นก็จะได้รู้ว่าที่ทำอยู่มันเพื่อเราทุกคนจริงๆ และจะได้ออกมาเพิ่มช่วยกันต่อไป สลายก็รวมใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะ😢
thumb_up8thumb_downrepeat4chat_bubble