44 views
วันนี้รวมตัวให้แน่น อย่าอยู่จนตลาดวาย..มันไม่กล้าทำอะไรเรา ถ้าคนเยอะๆ คนน้อยเมื่อไรมันลงมือ...มาไว เคลมไว ต่อไปค่อยหมุนเวียนไปแสดงพลังหลากหลายจุด เวลากลับให้กลับพร้อมกันเยอะๆ
thumb_up7thumb_downrepeat2chat_bubble