เดี๋ยวนะ!! เขาไปเทียบกับอะไรก่อนนน โปร่งใส่แต่ประชาชนทุลักทุเล เดินลุยน้ำ ขึ้นรถเมล์ก็หลังคารั่ว เบาะผุขาด บางป้ายไฟก็ไม่ติด ทางเดินเท้า ตัวหนอนก็หลุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

thumb_up10thumb_downchat_bubble