25 views

ฉันยังรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ ไม่ได้เลิกสอน... ให้ฉันรักประชาชน แต่ฉันรังเกียจผู้บริหาร ...ธรรมศาสตร์'2563 ที่ปิดประตูความเป็น ประชาธิปไตยใส่ประชาชน #สำนักไหนหมายชูเอ๋ยประเทศชาติ #สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง #มีในสำนึกบ้างไหมผู้บริหารและสภามธ. #ถ้าผู้ชุมนุมเป็นอะไรนั่นเป็นเพราะผู้บริหารธรรมศาสตร์เป็นต้นเหตุของเรื่อง...ศ.เกศินี หรือแม่ฮองเฮาคิดอะไรอยู่และมากกว่านั้นคือ เสียความรู้สึกกับอ.ปริญญามาก! #เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต #แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เอย #สิงห์แดง53 😠

thumb_up5thumb_downrepeatchat_bubble