62 views

หวั่นบุกทางน้ำ!! เจ้าหน้าที่ใช้รั้วเหล็กกันริมคลองผดุงเกษม รอบทำเนียบรัฐบาล ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้เรือบุกประชิดทำเนียบรัฐบาล ในการชุมนุม #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร #Thailand #Mindsth

thumb_up11thumb_downrepeat1chat_bubble1