196 views

ทำไมต้องแก้ปัญหา #ความเหลื่อมล้ำ ? ทำไมต้องสร้าง #ความเท่าเทียม ? เพราะสิ่งนี้ทำให้คนส่วนใหญ่ ถูกปล้น #โอกาสในชีวิต และ #ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไปเพื่อบำรุงบำเรอ และสร้างความร่ำรวย ให้คนจำนวนนิดเดียว แล้วถ้าคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส ประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไร ? #19กันยาออกมาปลดแอก #mindsTH

thumb_up26thumb_downrepeat7chat_bubble