58 views
เป็นเรื่องเหลวไหลมากที่ภาคอีสานยังน้ำท่วมสลับน้ำแล้งทุกปี ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปัญหาคลาสสิกมากๆของมนุษยชาติ เผ่าพันธุ์มนุษย์เราประสบปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ พอๆกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร หรือโรคระบาด แต่นี่ศตวรรษที่ 21 แล้ว ปัญหาสังคมที่คลาสสิกมากๆเหล่านี้ควรถูกแก้ไขไปตั้งแต่หลายศตวรรษที่แล้ว #พายุโนอึล #น้ำท่วม #มรสุม #ภัยธรรมชาติ #thailand #mindsth
thumb_up9thumb_downrepeat2chat_bubble