120 views
การเมืองกับปัญหาในงานวิจัยก็มีเหมือนกัน ในสายงานที่ทำยิ่งเจอบ่อย อย่างการตั้งชื่อชนิดพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบ อันนี้จะมีปัญหามาก บางทีก็ปัญหากับผู้สนับสนุนทุน หรือบางทีก็กับนักการเมืองท้องถิ่น ถึงเเม้ว่าการตั้งชื่อชนิดพันธุ์ใหม่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้วิจัยก็ตาม เพราะฉะนั้น ให้ง่ายที่สุด เเละเป็นการตัดปัญหาในอนาคตของตัวผู้วิจัยเอง จึงมักตั้งชื่อตามสถานที่พบ เช่น siamensis etc.
thumb_up16thumb_downrepeat3chat_bubble2