99 views
345. นอกจากจะถูกล็อตเตอรี่แล้ว อีกหนทางที่พวกเราจะลืมตาอ้าปากได้ คือการทำลายระบบศักดินาไพร่ฟ้าใต้ใต้ฝ่าละอองนายทุนหนุนนำค่ะ 19 กันยายนนี้
thumb_up18thumb_downrepeat3chat_bubble