361 views
สลิ่มจะคิดได้หรือยังนะว่า ระบบที่บิดเบี้ยวไม่เป็นธรรม มีแต่ความอยุติธรรมนี้มันส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมได้จริงๆ วันนี้คนที่#คุกคามประชาชน กลายเป็นผู้ที่ถูกคุกคามเสียเอง #ผู้กองปูเค็ม
thumb_up58thumb_downrepeat15chat_bubble2