ประเทศบาร์เบโดส ซึ่งเป็นประเทศเกาะกลางทะเลแคริบเบียน ประกาศว่าจะปลดพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 ออกจากตำแหน่งประมุขของประเทศ เพื่อเป็นสาธารณรัฐภายในเดือน พ.ย. 2564..นางซานดรา เมสัน ผู้สำเร็จราชแทนแทนพระองค์ กล่าวขณะเปิดการประชุมรัฐสภาของบาร์เบโดส..ว่า ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทิ้งอดีตที่ตกเป็นอาณานิคมไป..และ ชาวบาร์เบโดสต้องการประมุขของประเทศที่เป็น คนบาร์เบโดส และ รัฐบาลของนางเมีย มอตต์ลีย์ นายกรัฐมนตรี จะก้าวไปอย่างรอบคอบในการเปลี่ยนไปสู่สาธารณรัฐในวันครบรอบ 55 ปี ของการได้รับอิสรภาพ..#mindsth #thailand

thumb_up9thumb_downrepeatchat_bubble