48 views
เห็นโพสต์ที่สลิ่มบอกอเมริกาหนุนม็อบ แล้วก็ได้แต่หัวเราะแล้วส่ายหัวให้กับความโง่ของสลิ่ม ถ้าอเมริกาหนุนม็อบจริง ป่านนี้ก็เขียนรัฐธรรมนูญเลือกตั้งใหม่ไปนานแหละ ไม่ได้ให้อิตู่มาว่าโวยวาย ว๊ากนักข่าวอยู่นี่หรอก มันหาเรื่องหิ้วตัวไปตั้งแต่วันแรกแล้ว ไร้สาระจริง ๆ #mindsth #thailand
thumb_up6thumb_downrepeat1chat_bubble