i Law นำภาคประชาชนบุกสภา แจ้งครบ 50,000 ชื่อแก้ รธน.แล้ว เตรียมชุมนุมใหญ่กดดัน ในวันที่ 22 ก.ย.นี้

16 ก.ย.2563 ที่รัฐสภา ไอลอว์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่มราว 30 คนเดินทางมายื่นหนังสือ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ราว 70,000 คน ซึ่งร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช ...มายื่นต่อสภาเพื่อให้สภา นำไปพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรมนูญบับอื่นๆ โดยนัดหมายที่จะนำรายชื่อที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดมายืนใน วันที่ 22 ก.ย.นี้ จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ กล่าวว่า นี่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ครั้งสำคัญของประชาชนไทย รายชื่อหลายหมื่นชื่อหลั่งไหลมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง1 เดือนเศษ แสดงให้เห็นถึงความต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ โดยร่างของประชาชนฉบับนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะรื้อถอนอำนาจเผด็จการออกไปอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกส.ว.แต่งตั้ง ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ รีเซ็ทองค์กรอิสระทั้งหมด แล้วกำหนตให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน 100% ที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน "เราหวังว่ารัฐบาลและรัฐสภาจะมีความจริใจในกรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เพียงแก้ครึ่งๆ กลางๆ หวังลดแรกดดันแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่ล็อคการเมืองไทยทั้งหมดไว้ ดังนั้น เพื่อพิสูจน์ความจริงใจก็ควรนำร่างนี้หรือเจตนารมณ์ของประชาชนในการถอนพิษ คสช.อย่างถึงรากเข้าไปพิจารณาควบคู่กับร่างอื่นๆ ด้วย "ทั้งนี้ ไอลอว์แจ้งว่า การยื่นรายชื่อทั้หมดแก่ประธานรัฐสภาในวันที่ 22 ก.ย.นั้น จะมีการนัดหมาย ประชาชนที่สถานี MRT เตาปูน ทางออก 4 ในเวลา 13.00 น. แล้วเดินเท้าเป็นระยะทางราว 2.2 กม.มายังรัฐสภา Cr: SpringPhoto #iLaw #Thailand #Mindsth #ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

thumb_up17thumb_downrepeatchat_bubble