47 views

Ngâu Buồn Bắt đầu trời xuống hạt mưa ngâu Chiều lắng ngày thu cũng thay màu Mây xám vờn quanh đời quạnh quẽ  Lá rời cành thắm đã bao lâu Bắt đầu trời xuống giọt mưa ngâu Thảm thiết buồn thương với cảnh sầu Thu đến cho lòng thêm luyến nhớ Rã rời kỷ niệm đã chìm sâu Bắt đầu trời đổ lệ mưa ngâu Lòng nhớ người xưa thuở ban đầu Đôi lứa bên nhau tình nhen ấm Để rồi người ấy dạt nơi đâu Bắt đầu trời chuyển dạ mưa ngâu Vào tối lòng thương chỉ thêm rầu Thức trắng trong mưa nghe lệ nhỏ Đếm những giọt buồn suốt canh thâu Bắt đầu trời lại đổ mưa ngâu Sợi nhớ buồn len bạc mái đầu Ta đánh mất hồn ta trọn kiếp Trong tiếng mưa buồn, trong mắt nâu ☔☔☔

thumb_up9thumb_downrepeat2chat_bubble