KHÔNG ĐỀ. Thu sang, sương nhuộm trắng phố đêm Hiu hắt đường khuya vai lạnh mềm Nghe lời ai oán từ trong gió Chợt mơ một lần, vòng tay êm. Giấc mộng ngày nao đã nhạt nhòa Dù đêm trăng vẫn hát tình ca Thuyền ai đã ghé bờ hạnh phúc Ta còn lạc lõng bến sông xa. Chiều nay thu đổ mấy giọt mưa Ta biết rằng ta hóa kẻ thừa Trăng đã tàn rồi, sao cũng lặn Đơn bóng bên đường...ta tỉnh chưa?

thumb_up11thumb_downrepeatchat_bubble