191 views

อันนี้ดี เขาสอนว่าในสภาพที่ไฟไหม้ต้องทำยังไง ต้องทำอะไรเพื่อเอาอากาศหายใจในขณะที่ควันไฟไหม้เยอะ คือให้เอาถุงพลาสติก รวบอากาศบนพื้น (เพราะอ๊อกซิเจนลอยต่ำกับพื้น) ใช้ถุงพลาสติกครอบหัว จะทำให้ไม่แสบตา และจะหายใจได้ประมาณ2นาที

thumb_up26thumb_downrepeat7chat_bubble