257 views
ปุ่มโหวต/รีมายด์ นอกจากจะใช้กระจายข่าวสารแล้ว เรายังใช้เพื่อทักทายทุกๆคนด้วย มันคือวิถีของคนที่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดี😂
thumb_up42thumb_downrepeat10chat_bubble11