ก่อนนั้น..ถามไร..?? ไม่รู้..!! อย่างเดียว.. แต่พอเรื่องนี้..รู้หมด..ฉลาดขึ้นมาเชียว..?? #mindsth #thailand

thumb_up6thumb_downrepeatchat_bubble