84 views
ต่อจากโพสต์ที่แล้ว... ด้วยเหตุนี้และด้วยการทำ Black Propaganda อย่างเป็นระบบ แนวคิดเรื่องราชานิยม จึงกลับมาในตอนนั้น เจ้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องเคารพบูชา ห้ามถาม ห้ามสงสัย เชื่อได้อย่างเดียว แนวคิดพวกนี้เริ่มแตกสลายลงเมื่อการติดต่อสื่อสารดีขึ้น ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ค่อย ๆ พัฒนาจนมีคนเริ่มสงสัยและตั้งคำถามกับแนวคิดราชานิยม และการทำ Black Propaganda ดังกล่าว จึงทำให้มีการปราบปรามด้วยกฎหมายปิดปาก 112 การยัดข้อหาล้มเจ้า จนถึงการล้อมฆ่าเสื้อแดง ที่เรียกร้องความยุติธรรม และความเท่าเทียม นั้นจึงทำให้ภาพของเจ้าที่พยายามสร้างตัวเองเป็นสมมุติเทพ หรือราชาผู้ทรงธรรมแตกเป็นผุยผงไป ทำให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริง เด็ก ๆ รุ่นใหม่ ที่เกิดมาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต ยิ่งทำให้เรื่องนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยบนโต๊ะ แม้จะยังมีการจัดการจากการใช้ 112 แต่ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ฝั่งเจ้าเลวร้ายมากขึ้นเรื่อย ๆ เหล่าฝ่ายนิยมเจ้า ซึ่งได้อภิสิทธิ์ต่าง ๆ จากฝั่งเจ้ามาตลอด ย่อมรับไม่ได้กับการที่ฝั่งเจ้ากำลังล่มสลายลงด้วยอัตรารวดเร็วเช่นนี้ เพราะทุกอย่างที่เค้าเคยได้ก็จะสูญเสียไปด้วย เผลอ ๆ อาจจะโดนตามเช็คบิลจากเรื่องที่เคยทำมา ดังนั้น การขัดขวางแบบสุดแรงล้าเช่นตอนนี้ จึงเกิดขึ้น เราสามารถทำนายได้เลยว่า ถ้าครั้งนี้เราชนะ #มันจะจบที่รุ่นเรา จริง ๆ #mindsth #thailand
thumb_up15thumb_downrepeat3chat_bubble