33 views
ว่าด้วยชุมชนธรรมศาสตร์ คงต้องเล่าแบบนี้ การแต่งตั้งอธิการบดีธรรมศาสตร์ แม้จะมีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาก็จริง แต่สุดท้ายจำนวนเสียงส่วนใหญ่ไปขึ้นกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ฝั่งนิยมเจ้าเป็นหลัก ดังนั้น การสรรหาอธิการบดีไม่เคยเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าโปร่งใส เพราะมีแรงบีบในการแต่งตั้งจากฝั่งนิยมเจ้า ซึ่งพยายามครอบงำการเลือกอธิการบดีมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา นาน ๆ ครั้งจึงจะมีอธิการที่หัวก้าวหน้าหลุดมาบ้าง แต่ก็น้อยมาก นั้นเป็นเหตุผลที่ว่า ธรรมศาสตร์ หายไปจากเรื่องการเมืองใหญ่ ๆ หลังเหตุ 6 ตุลา จริง ๆ แล้วไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์ ถ้าคุณไปดูจุฬา ฯ หรือมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ อื่น ๆ แล้ว พวกเค้าก็จะถูกครอบงำโดยฝั่งนิยมเจ้าทั้งสิ้น เรื่องนี้เป็นการจัดการของฝ่ายเจ้ารุ่นที่แล้วที่กลัวพลังของนิสิตนักศึกษา หลังจากบงการให้มีการล้อมฆ่าที่ธรรมศาสตร์ แม้แต่การแจกปริญญาของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นการหาเงินของฝั่งเจ้าแล้ว ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการป้องปราม พลังนิสิตนักศึกษาด้วยเช่นกัน ต้องยอมรับว่า ฝั่งเจ้าสมัยที่แล้วนั้น แผนการเยอะ มีเวลาในการดำเนินแผนการที่ยาวนาน พวกเค้าแทรกซึมเข้าไปยืดกุม สร้างแนวคิดเพื่อเปลี่ยนอำนาจของราชวงศ์ในทุกจุด ตั้งแต่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ตำรวจตระเวณชายแดน ทหาร หมอ พยาบาล ทนายความ วิศวกร โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำไปตามบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในราชวงศ์ ทั้งเป็นการหารายได้จากเงินบริจาค และจากการอ้างภารกิจต่าง ๆ จึงทำให้การต่อสู้กับอำนาจครอบงำของพวกเค้าเป็นไปอย่างยากลำบาก ตั้งแต่ในรุ่นที่แล้ว #mindsth #thailand
thumb_up5thumb_downrepeatchat_bubble